Habilitační řízení a
řízení pro jmenování profesorem

Od roku  2004 garantujeme možnost stát se docentem nebo profesorem biofyziky.
Do současnosti proběhla tato řízení:

Řízení pro jmenování profesorem

Habilitační (docentské) řízení