Department of biophysics Palacky University


HomeResearch topicsCollaborationPublications

Year: 1997

 • Lazár D., Ilík P., Nauš J. (1997)

  An appearance of K-peak in fluorescence induction depends on the acclimation of barley leaves to higher temperature.

  Journal of Luminescence 72-74, 595-596 (Abstract)
 • Lazár D., Nauš J., Matoušková M., Flašarová M. (1997)

  Mathematical Modelling of Changes in Chlorophyll Fluorescence Induction Caused by Herbicides.

  Pesticide Biochemistry and Physiology 57(3), 200-210 (Abstract)
 • Marek M. V., Kalina J., Nauš J. (1997)

  Effect of Thinning on parameters of photosynthetic characteristic of Norway spruce canopy. II. Seasonal changes of photosynthetic pigment content.

  Lesnictví-Forestry 43(5), 206-214 (Abstract)
 • Nauš J., Ilík P. (1997)

  Fluorescence Temperature Curve and Fluorescence Reabsorbtion of Chlorophyll a in Leaves.

  Acta Universitatis Carolinae Biologica 41, 157-166 (Abstract)
 • Pospíšil P. (1997)

  Mechanisms of non-photochemical chlorophyll florescence quenching in higher plants.

  Photosynthetica 34(3), 343-355 (review) (Abstract)
 • Špunda V., Čajánek M., Ilík P., Kalina J., Nauš J. (1997)

  Appearance of long-wavelength excitationform of chlorophyll a in PS I fluorescence during greening of barley leaves under continuous light.

  Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 40(2), 149-153 (Abstract)
 • Špunda V., Kalina J., Marek M. V., Nauš J. (1997)

  Regulation of photochemical efficiency of photosystem 2 in Norway spruce at the beginning of winter and in the folloving spring.

  Photosynthetica 33(1), 91-102 (Abstract)

Year: 1996

 • Lazár D. (1996)

  Modelování velmi rychlého fluorescenčního indukčního jevu ve fotosyntéze.

  In: M. Lesňák, J. Luňáček, J. Pištora (eds.), Sborník příspěvků z 12. Konference českých a slovenských fyziků, 96-99, univerzitní tisk, Ostrava
 • Matoušková M., Nauš J., Flašarová M., Fiala J. (1996)

  Changes in curves of fast fluorescence induction caused by water stress of barley plants.

  Acta Univsitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica 35, 195-208 (Abstract)

Year: 1995

 • Ilík P., Nauš J., Cikánek D., Novotný R. (1995)

  Chlorophyll fluorescence changes at high temperatures induced by linear heating of greening barley leaves.

  Photosynthesis Research 44(3), 271-275 (Abstract)
 • Ilík P., Nauš J., Cikánek D., Špunda V., Čajánek M., Novotný R., Žák D. (1995)

  An investigation of high-temperature region of chlorophyll fluorescence temperature curve.

  In: P. Mathis (ed.), Photosynthesis: from Light to Biosphere (Proceedings of the 10th International Congress on Photosynthesis), Vol. IV, 885-888, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
 • Marek M. V., Kalina J., Matoušková M. (1995)

  Response of photosynthetic carbon assimilation of Norway spruce exposed to long term levation of CO2 concentration.

  Photosynthetica 31(2), 209-220 (Abstract)
 • Nauš J., Matoušková M., Fiala J., Pokorný E., Flašarová M. (1995)

  K možnostem fluorescenční diagnózy výživného stavu obilovin.

  Agrochémia 35(9-10), 180-183

Year: 1994

 • Klinkovský T., Nauš J. (1994)

  Sensitivity of the relative Fpl level of chlorophyll fluorescence induction in leaves to the heat stress.

  Photosyntesis Research 39(2), 201-204 (Abstract)
 • Nauš J., Klinkovský T., Ilík P., Cikánek D. (1994)

  Model studies of chlorophyll fluorescence reabsorption at chloroplast level under different exciting light conditions.

  Photosynthesis Research 40(1), 67-74 (Abstract)
 • Špunda V., Marek M., Kalina J., Kuropatwa R., Marková I., Mašláň M., Miklicová M., Nauš J. (1994)

  Changes in the photosynthetic apparatus of juvenile Norvay spruce (Picea abies L. Karst) induced by the first frost under field conditions.

  Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica - Chemia 141, 37-52 (Abstract)

Year: 1993

 • Nauš J., Dvořák L., Kuropatwa R., Mašláň M. (1993)

  Phase transition in thylakoid membrane at higher temperatures.

  Acta Univsitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica 32, 61-79 (Abstract)
 • Nauš J., Klinkovský T., Korčáková B. (1993)

  A model of one chloroplast in a cell for evaluation of reabsorption in the fluorescence spectrum.

  Acta Univsitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica 32, 47-59 (Abstract)
 • Nauš J., Kuropatwa R., Mašláň M., Ilík P. (1993)

  Natural light stress of barley leaves detected by chlorophyll fluorescence temperature curve.

  Acta Univsitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica 32, 35-46 (Abstract)
 • Špunda V., Kalina J., Nauš J., Kuropatwa R., Mašláň M., Marek M. (1993)

  Responses of photosystem 2 photochemistry and pigment composition in needles of Norway spruce saplings to increased radiation level.

  Photosynthetica 28(3), 401-413 (Abstract)
 • Špunda V., Nauš J. (1993)

  Slow fluorescence induction excited with weak actinic radiation in spruce needle surfaces adapted to various irradiances.

  Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Chemie - fyzika 136, 47-54 (Abstract)

Year: 1992

 • Dvořák L., Kočí L., Nauš J., Záhejský J. (1992)

  Some aspects of mathematical evaluation of the fluorescence induction curve.

  Acta Univsitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica 31, 29-39 (Abstract)
 • Kuropatwa R., Nauš J., Klinkovský T., Ilík P., Kalina J., Mašláň M., Žák D., Lattová J., Pavlová Z. (1992)

  The clorophyll fluorescence temperature curve as a plant damage and light acclimation diagnostic tool.

  In: M. Murata (ed.), Research in Photosynthesis (Proceedings of the 9th International Congress on Photosynthesis), Vol. IV, 177-180, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
 • Kuropatwa R., Nauš J., Mašláň M., Dvořák L. (1992)

  Basic properties of the chlorophyll fluorescence temperature curve.

  Photosynthetica 27(1-2), 129-138 (Abstract)
 • Nauš J., Dvořák L., Kuropatwa R. (1992)

  Two starting points and a second peak of the leaf fluorescence temperature curve.

  Acta Univsitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica 31, 7-14 (Abstract)
 • Nauš J., Dvořák L., Kuropatwa R., Mašláň M. (1992)

  Transitions in the thylakoid membranes of barley leaves studied by chlorophyll fluorescence temperature curve.

  Photosynthetica 27(4), 563-570 (Abstract)
 • Nauš J., Kuropatwa R., Klinkovský T., Ilík P., Lattová J., Pavlová Z. (1992)

  Heat injury of barley leaves detected by the chlorophyll fluorescence temperature curve.

  Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics 1101(3), 359-362 (Abstract)
 • Nauš J., Kuropatwa R., Mašláň M. (1992)

  Study of the moss cellular walls in polarized light.

  Acta Univsitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica 31, 15-27 (Abstract)
 • Nauš J., Melis A. (1992)

  Response of the photosynthetic apparatus of Dunaliella salina to sublethal concentrations of the herbicide 3-(3´,4´-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl urea.

  Photosynthetica 26(1), 67-78 (Abstract)

Year: 1991

 • Nauš J. (1991)

  Některé spektrálně optické problémy analytického využití fluorescence. I. Roztok jedné látky.

  Jemná mechanika a optika 4-5/1991, 99-102 (Abstract)
 • Naus J., Melis A. (1991)

  Changes in photosystem stoichiometry during cell growth in Dunaliella salina cultures.

  Plant, Cell and Physiology 32(4), 569-575 (Abstract)
1 ... 9 10 11

Department of Biophysics

Faculty of Science

Palacký University in Olomouc, Czech Republic

© 2011 Department of Biophysics
Created: Webdesign Olomouc | Artprodesign.com