Úvodní stránkaVýzkumná zaměřeníGrantySpoluprácePublikaceOdkazy

Právě řešené granty

Mezinárodní:

2022 - 2025: Porgram Horizon Europe, výzva EIC 2021 Pathfinder Open, grant č. 101046451 s názvem "Dynamická regulace fotosyntézy v organismech aklimovaných na světlo"; spoluřešitelé: D. Lazár, L. Nedbal

 

Grantová agentura ČR:

2023 - 2025: Grant č. 23-07744S s názvem "Identifikace a charakterizace struktur souvisejících s odlišnými fázemi lipidů tylakoidních membrán rostlin"; spluřešitel: R. Kouřil

2021 - 2024: Grant č. 21-03593S s názvem "Anestezie v rostlinách: signalizace a odpovědi"; řešitel: A. Pavlovič

2021 - 2023: Grant č. 21-05497S s názvem "Role proteinu Lhcb8 v organizaci a funkci světlosběrného komplexu fotosystému II rostlin"; řešitel: R. Kouřil

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

2018 - 2023: Grant CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827 OPVVV s názvem "Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje"; členové řešitelského týmu

 

Univerzita Palackého:

2023 - 2024: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2023_023 s názvem "Aktuální studie a směry výzkumu v obecné a molekulární biofyzice"; řešitelka: J. Prachařová

Granty


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com