Úvodní stránkaVýzkumná zaměřeníGrantySpoluprácePublikaceOdkazy

Právě řešené granty

Zahraniční:

2016 - 2019: Grant Solar Energy to Biomass - Optimisation of light energy conversion in plants and microalgae (v rámci vyzvy Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks, H2020-MSCA-ITN-ETN), spoluřešitel: R. Kouřil

 

Grantová agentura ČR:

2018 - 2020: Grant č. 18-12178S s názvem "Neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem II u smrku ztepileho", řešitel: R. Kouřil

2016 - 2018: Grant č. 16-07366Y s názvem "Regulace enzymatických aktivit v masožravých rostlinách", řešitel: A. Pavlovič

2016 - 2018: Grant č. 16-01246S s názvem "Počítačové a experimentální modelování samobuzených kmitů hlasivek a vliv jejich poškození na lidský hlas", spoluřešitel: J. Švec

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

2018 - 2022: Grant CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827 OPVVV s názvem "Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje"; členové řešitelského týmu

2017 - 2021: Grant CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480 OPVVV s názvem "Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP"; členové řešitelského týmu

2017 - 2021: Grant CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337 OPVVV s názvem "Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce"; členové řešitelského týmu

2014 - 2018: Grant č. L01204 Národního programu udržitelnosti I (NPU I) s názvem "Udržitelný rozvoj výzkumu Centrum regionu Haná"; členové řešitelského týmu

 

Univerzita Palackého:

2018 - 2019: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2018_022 s názvem "Moderní biofyzika: nové směry a perspektivy"; řešitelka: J. Prachařová

 

 

 

Granty


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com