Úvodní stránkaVýzkumná zaměřeníGrantySpoluprácePublikaceOdkazy

Právě řešené granty

Grantová agentura ČR:

2021 - 2024: Grant č. 21-03593S s názvem "Anestezie v rostlinách: signalizace a odpovědi"; řešitel: A. Pavlovič

2021 - 2023: Grant č. 21-05497S s názvem "Role proteinu Lhcb8 v organizaci a funkci světlosběrného komplexu fotosystému II rostlin"; řešitel: R. Kouřil

2019 - 2021: Grant č. 19-13637S  s názvem "Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin"; spoluřešitel: R. Kouřil

2019 - 2021: Grant č. 19-00598S s názvem "Studium vývojových rolí superoxid dismutázy FeSOD1 s využitím mezioborových metod"; člen řešitelského týmu: P. Pospíšil

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

2018 - 2022: Grant CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827 OPVVV s názvem "Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje"; členové řešitelského týmu

2017 - 2021: Grant CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480 OPVVV s názvem "Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP"; členové řešitelského týmu

2017 - 2021: Grant CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337 OPVVV s názvem "Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce"; členové řešitelského týmu

 

Univerzita Palackého:

2020 - 2021: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2020_028 s názvem "Inovativní a moderní přístupy v obecné a molekulární biofyzice"; řešitelka: J. Prachařová

Granty


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com