Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Témata Ph.D. prací oboru Biofyzika řešená ve školním roce 2017/2018

Téma: Molekulárně-dynamické simulace Na+/K+-ATPázy v membráně.
Školitel: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Studentka: Mgr. Petra Čechová (5. rok)

Téma: Světlem indukovaný oxidativní stres fotosystému II u Arabidopsis thaliana.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Student: Aditya Kumar, M.Sc. (5. rok)

Téma: Produkce reaktivních forem kyslíku fotosystémem II u mutantů Arabidopsis thaliana.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Student: Vinay Pathak, M.Sc. (5. rok)

Téma: Biofyzikální aspekty objektivni fenotypizace rostlin.
Školitel: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Mgr. Barbora Baránková (4. rok)

Téma: Stanovení uhlíkových a kyslíkových radikálů v organismech.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Mgr. Ursula Ferretti (4. rok)

Téma: Vliv cytokininů a jejich derivátů na strukturu a funkci fotosyntetického aparátu.
Školitel: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Mgr. Helena Melkovičová (4. rok)

Téma: Výzkum kmitání hlasivek pomocí videokymografie.
Školitel: RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D.
Studentka: Ketaki Phadke, M.Sc. (4. rok)

Téma: Matematické modelování optických spekter listu.
Školitel: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Mgr. Barbora Arnoštová (3. rok)

Téma: Energetika, konformace a rozlišení DNA poškozené protinádorově účinnými metalofarmaky.
Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Student: Mgr. Ondřej Hrabina (3. rok)

Téma: Biologická aktivita látek se silným antisenescenčním účinkem.
Školitel: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Mgr. Zuzana Kučerová (3. rok)

Téma: Molekulární struktura superkomplexů při různých podmínkách.
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D./ Prof. Dr. Egbert J. Boekema, českoholandské studium
Student: Rameeze Arshad (2. rok)

Téma: Studium biomechaniky operního zpěvu.
Školitel: RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D.
Studentka: Josipa Bainac (2. rok)

Téma: Volné kyslíkové radikály v biologii a medicíně.
Školitel: Ankush Prasad, Ph.D.
Student: Karan Dhingra, M.Sc. (2. rok)

Téma: Fotosyntéza masožravých rostlin.
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Student: Mgr. Ondřej Kocáb (1. rok)

Téma: Studium ultraslabé emise fotonů živých organismů.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: MUDr. Jarmila Komárová (1. rok)

Téma: Faktory ovlivňující biologické účinky metalofarmak. Vztah k protinádorové účinnosti.
Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Studentka: Mgr. Monika Hreusová (1. rok)

Téma: Spektrum buněčných a molekulárních odpovědí na protinádorově účinné sloučeniny v lidských rakovinných buňkách.
Školitel: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Mgr. Hana Crlíková (1. rok)

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com