Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Témata Ph.D. prací oboru Biofyzika řešená ve školním roce 2022/2023

Téma: Biofyzikální aspekty objektivni fenotypizace rostlin
Školitel: prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Mgr. Barbora Nosková (9. rok)

Téma: Stanovení uhlíkových a kyslíkových radikálů v organismech
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Mgr. Ursula Ferretti (9. rok)

Téma: Bimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti
Školitel: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Student: Mgr. Pavlína Andrýsková (5. rok)

Téma: Biomechanka a akustka produkce lidského hlasu
Školitel: doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Hugo Lehoux, M.Sc. (5. rok)

Téma: Strukturní charakterizace proteinů buněčného jádra rostlin pomocí elektronové mikroskopie
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Mgr. Monika Opatíková (5. rok)

Téma: Matematické modelování fotosyntetických procesů
Školitel: prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Student: David Fuente Herraiz, M.Sc., Ph.D. (4. rok)

Téma: Vyšetření hlasu a hodnocení hlasových poruch pomocí videolaryngoskopie a videokymografie
Školitel: doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Mgr. Dominika Valášková (3. rok)

Téma: Funkčnost fotosyntetického aparátu a složky nefotochemického zhášení
Školitel: prof. RNDr. Petr. Ilík, Ph.D.
Student: Mgr. Tereza Vánská (3. rok)

Téma: Charakterizace tvorby reaktvních forem kysliku v lidských buňkách
Školitel: doc. Ankush Prasad, M.Sc., Ph.D.
Student: Deepak Rathi, M.Sc. (3. rok)

Téma: Reaktivní formy kyslíku v retrográdní signalizaci vyšších rostlin
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Student: Dipti Sonkar, M.Sc. (2. rok)

Téma: Vliv anestetik na fyziologické procesy v rostlinách
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Student: Mgr. Martin Hrivňacký (1. rok)

Téma: Oxidativní stres v nádorových buňkách
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Student: Mgr. Vendula Paculová (1. rok)

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com