Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Témata Ph.D. prací oboru Biofyzika řešená ve školním roce 2020/2021

Téma: Biofyzikální aspekty objektivni fenotypizace rostlin.
Školitel: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Mgr. Barbora Baránková (7. rok)

Téma: Stanovení uhlíkových a kyslíkových radikálů v organismech.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Mgr. Ursula Ferretti (7. rok)

Téma: Biologická aktivita látek se silným antisenescenčním účinkem.
Školitel: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Mgr. Zuzana Kučerová (6. rok)

Téma: Molekulární struktura superkomplexů při různých podmínkách.
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D./ Prof. Dr. Egbert J. Boekema, českoholandské studium
Student: Rameeze Arshad (5. rok)

Téma: Spektrum buněčných a molekulárních odpovědí na protinádorově účinné sloučeniny v lidských rakovinných buňkách.
Školitel: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Mgr. Hana Crlíková (4. rok)

Téma: Faktory ovlivňující biologické účinky metalofarmak. Vztah k protinádorové účinnosti.
Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Studentka: Mgr. Monika Hreusová (4. rok)

Téma: Fotosyntéza masožravých rostlin.
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Student: Mgr. Ondřej Kocáb (4. rok)

Téma: Bimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti.
Školitel: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Student: Mgr. Pavlína Andrýsková (3. rok)

Téma: Vliv anestetik na rostliny.
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Student: Mgr. Jana Jakšová (3. rok)

Téma: Biomechanka a akustka produkce lidského hlasu.
Školitel: doc. RDNr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Hugo Lehoux, M-Sc. (3. rok)

Téma: Strukturní charakterizace proteinů buněčného jádra rostlin pomocí elektronové mikroskopie.
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Mgr. Monika Opattíková (3. rok)

Téma: Trimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti.
Školitel: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Student: Mgr. Petr Běčák (2. rok)

Téma: Matematické modelování fotosyntetických procesů.
Školitel: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Student: David Fuente Herraiz, M.Sc., Ph.D. (2. rok)

Téma: Vyšetření hlasu a hodnocení hlasových poruch pomocí videolaryngoskopie a videokymografie.
Školitel: doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Mgr. Dominika Valášková (1. rok)

Téma: Funkčnost fotosyntetického aparátu a složky nefotochemického zhášení.
Školitel: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Student: Mgr. Tereza Vánsaká (1. rok)

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com