Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Témata Ph.D. prací oboru Biofyzika řešená ve školním roce 2018/2019

Téma: Světlem indukovaný oxidativní stres fotosystému II u Arabidopsis thaliana.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Student: Aditya Kumar, M.Sc. (6. rok)

Téma: Biofyzikální aspekty objektivni fenotypizace rostlin.
Školitel: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Mgr. Barbora Baránková (5. rok)

Téma: Stanovení uhlíkových a kyslíkových radikálů v organismech.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Mgr. Ursula Ferretti (5. rok)

Téma: Vliv cytokininů a jejich derivátů na strukturu a funkci fotosyntetického aparátu.
Školitel: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Mgr. Helena Janečková (5. rok)

Téma: Matematické modelování optických spekter listu.
Školitel: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Mgr. Barbora Arnoštová (4. rok)

Téma: Energetika, konformace a rozlišení DNA poškozené protinádorově účinnými metalofarmaky.
Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Student: Mgr. Ondřej Hrabina (4. rok)

Téma: Biologická aktivita látek se silným antisenescenčním účinkem.
Školitel: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Mgr. Zuzana Kučerová (4. rok)

Téma: Molekulární struktura superkomplexů při různých podmínkách.
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D./ Prof. Dr. Egbert J. Boekema, českoholandské studium
Student: Rameeze Arshad (3. rok)

Téma: Studium biomechaniky operního zpěvu.
Školitel: RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D.
Studentka: Josipa Bainac (3. rok)

Téma: Volné kyslíkové radikály v biologii a medicíně.
Školitel: Ankush Prasad, Ph.D.
Student: Karan Dhingra, M.Sc. (3. rok)

Téma: Spektrum buněčných a molekulárních odpovědí na protinádorově účinné sloučeniny v lidských rakovinných buňkách.
Školitel: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Mgr. Hana Crlíková (2. rok)

Téma: Faktory ovlivňující biologické účinky metalofarmak. Vztah k protinádorové účinnosti.
Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Studentka: Mgr. Monika Hreusová (2. rok)

Téma: Fotosyntéza masožravých rostlin.
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Student: Mgr. Ondřej Kocáb (2. rok)

Téma: Bimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti.
Školitel: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Student: Mgr. Pavlína Andrýsková (1. rok)

Téma: Vliv anestetik na rostliny.
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Student: Mgr. Jana Jakšová (1. rok)

Téma: Interakce polyfenolických látek s biomolekulami.
Školitel: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Student: Mgr. Alžbeta Kubištelová (1. rok)

Téma: Strukturní charakterizace proteinů buněčného jádra rostlin pomocí elektronové mikroskopie.
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Mgr. Monika Opattíková (1. rok)

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com