Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Témata Ph.D. prací oboru Biofyzika řešená ve školním roce 2021/2022

Téma: Biofyzikální aspekty objektivni fenotypizace rostlin.
Školitel: prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Mgr. Barbora Nosková (8. rok)

Téma: Stanovení uhlíkových a kyslíkových radikálů v organismech.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Mgr. Ursula Ferretti (8. rok)

Téma: Molekulární struktura superkomplexů při různých podmínkách.
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D./ Prof. Dr. Egbert J. Boekema, českoholandské studium
Student: Rameeze Arshad (6. rok)

Téma: Bimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti.
Školitel: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Student: Mgr. Pavlína Andrýsková (4. rok)

Téma: Vliv anestetik na rostliny.
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Student: Mgr. Jana Jakšová (4. rok)

Téma: Biomechanka a akustka produkce lidského hlasu.
Školitel: doc. RDNr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Hugo Lehoux, M-Sc. (4. rok)

Téma: Strukturní charakterizace proteinů buněčného jádra rostlin pomocí elektronové mikroskopie.
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Mgr. Monika Opatíková (4. rok)

Téma: Trimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti.
Školitel: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Student: Mgr. Petr Běčák (3. rok)

Téma: Matematické modelování fotosyntetických procesů.
Školitel: prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Student: David Fuente Herraiz, M.Sc., Ph.D. (3. rok)

Téma: Vyšetření hlasu a hodnocení hlasových poruch pomocí videolaryngoskopie a videokymografie.
Školitel: doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Mgr. Dominika Valášková (2. rok)

Téma: Funkčnost fotosyntetického aparátu a složky nefotochemického zhášení.
Školitel: prof. RNDr. Petr. Ilík, Ph.D.
Student: Mgr. Tereza Vánská (2. rok)

Téma: Charakterizace tvorby reaktvních forem kysliku v lidských buňkách.
Školitel: Ankush Prasad, M.Sc., Ph.D.
Student: Deepak Rathi, Ph.D. (2. rok)

Téma: ....
Školitel: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Student: Mgr. Štěpán Onderka (1. rok)

Téma: ...
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Student: Dipti Sonkar, Ph.D. (1. rok)

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com