Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Témata Ph.D. prací oboru Biofyzika vypsaná na školní rok 2021/2022 pro české a slovenské studenty

Téma: Role proteinu Lhcb8 v organizaci a funkci světlosběrného komplexu fotosystému II
Školitel: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Téma: Interakce supramolekularnich helikátů s neobvyklými konformacemi nukleových kyselin
Školitel: prof. RNDr. Vikor Brabec, DrSc.

Téma: Využití kovových supramolekulárních helikátů pro kondenzaci a transport DNA
Školitel: prof. RNDr. Vikor Brabec, DrSc.

Téma: Mechanismy kombinovaného účinku cytostatik na bázi přechodných kovů a jiných protinádorově působících léčiv
Školitelka: prof. RNDr. Jana Kašárková, Ph.D.

Téma: Reaktivní formy kyslíku v retrográdní signalizaci vyšších rostlin
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Téma: Prooxidační a antioxidační vlastnosti nanočástic vyšších rostlin
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Téma: Ultra slabá emise fotonů v živých organismech
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D..

Téma: Vliv anestetik na fyziologické procesy v rostlinách
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.

Téma: Strukturní změny fotosyntetického aparátu při optimalizaci konverze světelné energie u rostlin a řas
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com