Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Řešená témata bakalářských prací

 

Téma: Under water: signalizácia mäsožravých rastlín pod vodou
Téma anglicky: Under water: signalling in submerged carnivorous plants
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Studentka: Tereza Jílková (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Vizualizácia elektrických signálov v rastlinách pomocou transgénnej rastliny Arabidopsis thaliana s apoaequorínom
Téma anglicky: Visualization of electrical signals in plants using transgenic plant Arabidopsis thaliana with apoaequorin
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Studentka: Lucie Ševčíková (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Studium mechanického poškození listů pomocí UPE
Téma anglicky: Study of mechanical injury of leaves by UPE
Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Student: Marek Vinkler (Experimentální biologie)

Téma: Nefotochemické zhášení excitací u rostlin Arabidopsis thaliana s absencí vybraných monomerních světlosběrných antén fotosystému II
Téma anglicky: Non-photochemical quenching of excitations in Arabidopsis thaliana plants lacking selected monomeric light-harvesting antenna complexes of photosystem II
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Tereza Vánská
Student: Vojtěch Chýlek (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Vliv proteinu PsbR na organizaci fotosyntetického aparátu v thylakoidní membráně u mutantů huseníčku rolního se sníženým množstvím světlosběrných antén
Téma anglicky: A role of PsbR protein on organization of photosynthetic apparatus in thylakoid membrane of Arabidopsis thaliana mutant with a reduced light-harvesting antenna
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Studentka: Gabriela Častulíková (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Aplikace zobrazování ultra-slabé emise fotonů ve výzkumu rostlin
Téma anglicky: Application of ultra-weak photon emission imaging in plant research
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Studentka: Eliška Mihačová (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v kožních buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in skin cell
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Hana Duchová (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Oxidace proteinů během buněčné diferenciace
Téma anglicky: Protein oxidation during cell differentiation
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Eliška Bechná (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Zobrazování oxidativního stresu v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Imaging of oxidative stress in human cancer cells
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Gaukhar Zhanysbayeva (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Efekt nového komplexu těžkého kovu s protinádorovým účinkem na buňky karcinomu
Téma anglicky: Effect of a new heavy-metal complex with antitumor activity on carcinoma cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Dana Habrová (Experimentální biologie)

Téma: Stanovení vlivu nového platinového komplexu s protinádorovým účinkem na filamentaci bakterií Escherichia coli
Téma anglicky: The effect of new ruthenium complex with anticancer activity on filamentation of Escherichia coli
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Konzultantka: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Simona Galbavá (Biotechnologie a genové inženýrství)

 

 

Řešená témata diplomových prací

 

Téma: Vliv coatingu na působení stříbrných nanočástic v rostlinách
Téma anglicky: Influence of coating on effect of silver nanoparticles in plants
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Bc. Renata Trajerová (Experimentální biologie)

Téma: Vliv deficience vybraných světlosběrných komplexů a PsbS proteinu na průběh listové senescence Arabidopsis thaliana
Téma anglicky: Effect of deficiency of selected light-harvesting complexes and PsbS protein on leaf senescence of Arabidopsis thaliana
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D. 
Konzultantky: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D. (ÚEB AV ČR), Mgr. Zuzana Kučerová
Studentka: Bc. Markéta Vymětalíková (Experimentální biologie)

Téma: Elektrické signály ako rýchly komunikačný prostriedok v rastlinách
Téma anglicky: Electrical signals as a fast communication elements in plants
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D. 
Konzultantka: Mgr. Jana Jakšová
Studentka: Bc. Martina Lušňáková (Biochemie)

Téma: Stanovení sekundárních produktů lipidové peroxidace v kožních buňkách
Téma anglicky: Determination of secondary product of lipid peroxidation in skin cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.  
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Studentka: Bc. Vendula Paculová (Biofyzika)

Téma: Ovlivnění migrace a invazivity buněk prsního karcinomu vybraným protinádorově účinným komplexem ruthenia
Téma anglicky: The impact of selected antitumor ruthenium complex on migration and invasiveness of breast carcinoma cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Hana Crlíková
Studentka: Bc. Tereza Cyříková (Biochemie)

Téma: Studium vztahu mezi změnami v elektrickém napětí napříč thylakoidní membránou, redoxním stavem donorové strany fotosystému I a chlorofylovou fluorescencí, způsobené osvětlením vzorku
Téma anglicky: Study of the relationship between changes in electrical voltage across the thylakoid membrane, the redox state of the donor side of the photosystem I and chlorophyll fluorescence caused by sample illumination
Vedoucí práce: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Bc. Tímea Dunová (Biofyzika)

Téma: Stanovení hydroxy mastných kyselin jako sekundárních produktů lipidové peroxidace v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of hydroxy fatty acids as secondary products of lipid peroxidation in human cancer cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Ursula Ferretti
Student: Bc. Nikola Damjanov (Biofyzika)

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com