Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Řešená témata bakalářských prací

 

Téma: Želatinová zymografie pro testování antimetastatické aktivity vybraných látek
Téma anglicky: Gelatin zymography for testing the antimetastatic activity of selected compounds
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Lucie Zuzčáková (Experimentální biologie)

Téma: Reakce mutantních rostlin huseníčku se změněným nefotochemickým zhášením na nedostatek vody
Téma anglicky: Response of Arabidopsis thaliana mutants with changed nonphotochemical quenching to water shortage
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Studentka: Bára Kovářová (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Vliv anestetik na fotosyntétu
Téma anglicky: Effect of anesthetics on photosynthesis
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Tereza Kubelková (Experimentální biologie)

Téma: Stanovení sekundárních produktů lipidové peroxidace v nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of secondary product of lipid peroxidation in cancer cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultanti: doc. Ankush Prasad, M.Sc., Ph.D., Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Studentka: Julie Belková (Biofyzika)

Téma anglicky: Expression profiling of human Monocyte-to-Macrophage differentiation and polarization
Vedoucí práce: Renuka R. Manoharan, M.Sc., Ph.D.
Student: Marek Buzáš (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Under water: signalizácia mäsožravých rastlín pod vodou
Téma anglicky: Under water: signalling in submerged carnivorous plants
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Studentka: Tereza Jílková (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Vizualizácia elektrických signálov v rastlinách pomocou transgénnej rastliny Arabidopsis thaliana s apoaequorínom
Téma anglicky: Visualization of electrical signals in plants using transgenic plant Arabidopsis thaliana with apoaequorin
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Studentka: Lucie Ševčíková (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Studium mechanického poškození listů pomocí UPE
Téma anglicky: Study of mechanical injury of leaves by UPE
Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Student: Marek Vinkler (Experimentální biologie)

Téma: Nefotochemické zhášení excitací u rostlin Arabidopsis thaliana s absencí vybraných monomerních světlosběrných antén fotosystému II
Téma anglicky: Non-photochemical quenching of excitations in Arabidopsis thaliana plants lacking selected monomeric light-harvesting antenna complexes of photosystem II
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Tereza Vánská
Student: Vojtěch Chýlek (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Charakterizace transgenních rostlin Arabidopsis thaliana s modifikovaným proteinem Lhcb4
Téma anglicky: Characterization of transgenic plants Arabidopsis thaliana with modified protein Lhcb4
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Studentka: Leona Popovská (Biochemie)

Téma: Aplikace zobrazování ultra-slabé emise fotonů ve výzkumu rostlin
Téma anglicky: Application of ultra-weak photon emission imaging in plant research
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Studentka: Eliška Mihačová (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v kožních buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in skin cell
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Hana Duchová (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Oxidace proteinů během buněčné diferenciace
Téma anglicky: Protein oxidation during cell differentiation
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Eliška Bechná (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Zobrazování oxidativního stresu v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Imaging of oxidative stress in human cancer cells
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Gaukhar Zhanysbayeva (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Efekt komplexu ruthenia s protinádorovým účinkem na linie karcinomu tlustého střeva s různou invazní schopností
Téma anglicky: Effect of a ruthenium complex with antitumor activity on human colon carcinoma cells with different invasiveness
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Dana Habrová (Experimentální biologie)

Téma: Srovnání působení různých antisenescenčních látek na fotosyntetický aparát listů ječmene vystavených světlu
Téma anglicky: Comparison of the effect of different antisenescence compounds on the photosynthetic apparatus of barley leaves exposed to light
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D 
Konzultantka: Mgr. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Studentka: Nikola Tomková (Biofyzika)

Téma: Srovnání působení různých antisenescenčních látek na fotosyntetický aparát listů vystavených světlu
Téma anglicky: Comparison of the effect of different antisenescence compounds on the photosynthetic apparatus of leaves exposed to light
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová, Ph.D
Konzultanti: Mgr. Marek Rác, Ph.D., doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D
Studentka: Anna Lukšová (Experimentální biologie)

 

 

Řešená témata diplomových prací

 

Téma: Studie interakcí nového protinádorově působícího komplexu platiny s DNA
Téma anglicky: Studies of interactions of a novel antitumor platinum complex with DNA
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Bc. Petra Andršová (Biochemie)

Téma: Amperometrická detekce reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Voltametric detection of reactive oxygen species in human tumor cells
Vedoucí práce: doc. Ankush Prasad, M.Sc., Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Bc. Eliška Průdková (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Vliv coatingu na působení stříbrných nanočástic v rostlinách
Téma anglicky: Influence of coating on effect of silver nanoparticles in plants
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Bc. Renata Trajerová (Experimentální biologie)

Téma: Vliv antisenescenčních látek na funkci fotosyntetického aparátu v zatemněných listech huseníčku
Téma anglicky: Effect of antisenescence compounds on the function of photosynthetic apparatus in darkened Arabidopsis leaves
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Studentka: Bc. Nikol Bařinková (Experimentální biologie rostlin)

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com