Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Řešená témata bakalářských prací

 

Téma: Vliv proteinu PsbR na organizaci fotosyntetického aparátu v thylakoidní membráně u mutantů huseníčku rolního se sníženým množstvím světlosběrných antén
Téma anglicky: A role of PsbR protein on organization of photosynthetic apparatus in thylakoid membrane of Arabidopsis thaliana mutant with a reduced light-harvesting antenna
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Studentka: Gabriela Častulíková (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Aplikace zobrazování ultra-slabé emise fotonů ve výzkumu rostlin
Téma anglicky: Application of ultra-weak photon emission imaging in plant research
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Studentka: Eliška Mihačová (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v kožních buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in skin cell
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Hana Duchová (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Oxidace proteinů během buněčné diferenciace
Téma anglicky: Protein oxidation during cell differentiation
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Eliška Bechná (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Zobrazování oxidativního stresu v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Imaging of oxidative stress in human cancer cells
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Gaukhar Zhanysbayeva (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Změny transpirace při úbytku vody v listech
Téma anglicky: Transpiration changes during leaf water loss
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Studentka: Tereza Vačina (Biofyzika)

Téma: Efekt nového komplexu těžkého kovu s protinádorovým účinkem na buňky karcinomu
Téma anglicky: Effect of a new heavy-metal complex with antitumor activity on carcinoma cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Dana Habrová (Experimentální biologie)

Téma: Kinetika nefotochemického zhášení excitací u mutantů huseníčku rolního se sníženým množstvím světlosběrných antén
Téma anglicky: Kinetics of non-photochemical quenching of excitations in Arabidopsis mutants with reduced amount of light harvesting complexes
Vedoucí práce: Mgr. Tereza Vánská  
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D., Mgr. Iva Ilíková, Ph.D. (ÚEB)
Studentka: Nina Kadášová (Biofyzika)

Téma: Vliv nově připravených cytokininových derivátů na indukovanou senescenci ahk mutantů Arabidopsis thaliana
Téma anglicky: Effect of newly prepared cytokinin derivatives on induced senescence of Arabidopsis thaliana ahk mutants
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová  
Konzultantka: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Michaela Šišková (Experimentální biologie)

Téma: Vliv nově připravených cytokininových derivátů na indukovanou senescenci Arabidopsis thaliana s mutacemi v ROS signalingu
Téma anglicky: Effect of newly prepared cytokinin derivatives on induced senescence of Arabidopsis thaliana knockouts in ROS signaling
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová  
Konzultanti: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.; Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Studentka: Karolína Sanitráková (Experimentální biologie)

Téma: Vliv obalu nanočástic stříbra na jejich stabilitu a biodostupnost pro rostliny
Téma anglicky: Effect of silver nanoparticlessurface on their stability and bioavailability for plants
Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Andrýsková 
Konzultantka: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Adriana Václavková (Biofyzika)

Téma: Srovnání účinku nanočástic stříbra u různých druhů rostlin
Téma anglicky: Comparison of effect of silver nanoparticles in different plant species
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.  
Konzultantka: Mgr. Pavlína Andrýsková
Studentka: Renata Trajerová (Experimentální biologie)

Téma: Použití fraktálů v biologickém výzkumu
Téma anglicky: Application of fractals in biological research
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.  
Konzultant: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.  
Studentka: Andrea Mikulášová (Biofyzika)

Téma: Vliv UV záření na kůži studované pomocí ultra-slabé emise fotonů
Téma anglicky: Effect of UV radiation on skin - ultra-weak photon emission study
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Student: Michal Berecka (Biofyzika)

Téma: Stanovení vlivu nového platinového komplexu s protinádorovým účinkem na filamentaci bakterií Escherichia coli
Téma anglicky: The effect of new ruthenium complex with anticancer activity on filamentation of Escherichia coli
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Konzultantka: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Simona Galbavá (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Vliv antioxidantů na oxidativní poškození albuminu studovaný pomocí ultra-slabé fotonové emise
Téma anglicky: Effect of antioxidants on oxidative damage of albumin detected by ultra-weak photon emission
Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Alžbeta Mydlárová (Molekulární biofyzika)

 

 

Řešená témata diplomových prací

 

Téma: Vliv deficience vybraných světlosběrných komplexů a PsbS proteinu na průběh listové senescence Arabidopsis thaliana
Téma anglicky: Effect of deficiency of selected light-harvesting complexes and PsbS protein on leaf senescence of Arabidopsis thaliana
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D. 
Konzultantky: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D. (ÚEB AV ČR), Mgr. Zuzana Kučerová
Studentka: Bc. Markéta Vymětalíková (Experimentální biologie)

Téma: Elektrické signály ako rýchly komunikačný prostriedok v rastlinách
Téma anglicky: Electrical signals as a fast communication elements in plants
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D. 
Konzultantka: Mgr. Jana Jakšová
Studentka: Bc. Martina Lušňáková (Biochemie)

Téma: Stanovení sekundárních produktů lipidové peroxidace v kožních buňkách
Téma anglicky: Determination of secondary product of lipid peroxidation in skin cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.  
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Studentka: Bc. Vendula Paculová (Biofyzika)

Téma: Inhibice transkripce indukovaná vybranými protinádorově účinnými komplexy platiny v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Transcription inhibition induced by selected anticancer platinum complexes in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Bc. Monika Trtíková (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Ovlivnění migrace a invazivity buněk prsního karcinomu vybraným protinádorově účinným komplexem ruthenia
Téma anglicky: The impact of selected antitumor ruthenium complex on migration and invasiveness of breast carcinoma cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Hana Crlíková
Studentka: Bc. Tereza Cyříková (Biochemie)

Téma: Příprava a studium fyzikálních a biologických vlastností liposomů s protinádorově účinným trojjaderným komplexem platiny
Téma anglicky: Preparation and evaluation of physical and biological properties of liposomes loaded with antitumor trinuclear platinum complex
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Vojtěch Novohradský, Ph.D.
Studentka: Bc. Barbora Kočnarová (Molekulární biofyzika)

Téma: Porovnání parametrů vodního stavu listů měřených různými metodami
Téma anglicky: Comparison of parameters of leaf water status measured by different methods
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Studentka: Bc. Lucie Procházková (učitelství Matematika – Biologie)

Téma: Studium vztahu mezi změnami v elektrickém napětí napříč thylakoidní membránou, redoxním stavem donorové strany fotosystému I a chlorofylovou fluorescencí, způsobené osvětlením vzorku
Téma anglicky: Study of the relationship between changes in electrical voltage across the thylakoid membrane, the redox state of the donor side of the photosystem I and chlorophyll fluorescence caused by sample illumination
Vedoucí práce: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Bc. Tímea Dunová (Biofyzika)

Téma: Stanovení hydroxy mastných kyselin jako sekundárních produktů lipidové peroxidace v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of hydroxy fatty acids as secondary products of lipid peroxidation in human cancer cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Ursula Ferretti
Student: Bc. Nikola Damjanov (Biofyzika)

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com