Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Řešená témata bakalářských prací

 

Téma: Biofyzikální analýza interakcí DNA s komplexem ruthenia s akridinovým ligandem
Téma anglicky: Biophysical analysis of DNA interactions of the ruthenium complex bearing acridine ligand
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Studentka: Kateřina Kumbárová (obor Molekulární biofyzika)

Téma: Enzýmy v mäsožravých rastlinách
Téma anglicky: The enzymes in carnivorous plants
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Studentka: Tereza Raszková (obor Biologie)

Téma: Vliv světelného spektra na růst rostlin a senescenci oddělených listů
Téma anglicky: The effect of light spectra on plant growth and on senescence of detached leaves
Vedoucí práce: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Karel Doležal, DSc.
Studentka: Tereza Vánská (obor Biochemie)

Téma: Detekce volných kyslíkových radikálů v lidských nádorových buňkách pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie
Téma anglicky: Detection of free oxygen radicals in human cancer cells using electron paramagnetic resonance spectroscopy
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Ursula Ferretti
Studentka: Vendula Paculová (obor Biofyzika)

Téma: Variabilita vzdálenosti mikrofonu od úst při laryngoskopickém vyšetření
Téma anglicky: Variability of mouth-to-microphone distance in laryngoscopic examinations
Vedoucí práce: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Konzultanti: Pravin Kumar, M.Eng., Ketaki Phadke, M.Sc.
Studentka: Dominika Valášková (obor Biofyzika)

Téma: Nanočástice v interakci s aminokyselinami studované spektroskopickými technikami
Téma anglicky: Nanoparticles in the interaction with amino acids studied by spectroscopic techniques
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Student: Erik Dostál (obor Biofyzika)

Téma: Světlem indukovaný pohyb chloroplastů u fotomorfogenních mutantů rajčete
Téma anglicky: Light-induced chloroplast movement in photomorphogenic tomato mutants
Vedoucí práce: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultanti: prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D., prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Student: Otakar Savara (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Stanovení osmotického tlaku buněčné šťávy rostlin refraktometrickou a konduktometrickou metodou
Téma anglicky: Estimation of the osmotic pressure of plant cell fluid by refractometric and conductometric methods
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Konzultantka: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Lucie Procházková (obor uč. M - Bi)

Téma: Měření spektra světelného pole pod listem při pohybu chloroplastů
Téma anglicky: Measurement of spectrum of light-field under leaf during chloroplast movement
Vedoucí práce: Mgr. Barbora Arnoštová
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Student: Jan Soukop (obor Experimentální biologie)

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských leukemických buňkách
Téma anglicky: Production of reactive oxygen species in human monocytic leukemia cell
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Anastasiia Balukova (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Změny světlem indukovaného pohybu chloroplastů během ontogeneze rostlin
Téma anglicky: Changes in light-induced chloroplast movement during plant ontogenesis
Vedoucí práce: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Student: Dariusz Plonka (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Vliv různých derivátů cytokininů na produkci etylenu v oddělených listech
Téma anglicky: Effect of different cytokinin derivatives on ethylene production in detached leaves
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová
Konzultanti: RNDr. Martina Špundová,Ph.D., Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Studentka: Lucie Cmajdálková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Stanovení malondialdehydu jako sekundárního produktu lipidové peroxidace v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of malondialdehyde as the secondary product of lipid peroxidation in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Ursula Ferretti
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Martina Zehnálková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Inhibice transkripce indukovaná vybraným metalofarmakem v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Transcription inhibition induced by selected metallodrug in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Jana Frélichová (obor Experimentální biologie)

Téma: Studium interakce nového biologicky aktivního kompexu iridia s DNA
Téma anglicky: Studies on DNA interaction of a new biologically active iridium complex
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Karolína Vavrdová (obor Biofyzika)

Téma: Optické vlastnosti vybraných chemoterapeutik
Téma anglicky: Optical properties of chosen chemotherapeutics
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Student: Radek Ostruszka (obor Biofyzika)

 

 

Řešená témata diplomových prací

 

Téma: Lokálna a systémová odpoveď v mäsožravých rastlinách
Téma anglicky: Local and systemic response in carnivorous plants
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Studentka: Bc. Jana Jakšová (obor Experimentální biologie rostlin)

Téma: Studium percepčního dynamického rozsahu lidského hlasu
Téma anglicky: Investigation of perceptual dynamic range of human voice
Vedoucí práce: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Bc. Jan Mrštný (obor Biofyzika)

Téma: Sledování kinetiky Na+/K+-ATPasy metodou stopped-flow
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Jaroslava Šeflová
Studentka: Bc. Alžbeta Kubištelová (Molekulární biofyzika)

Téma: Stanovení hydroxy mastných kyselin jako sekundárních produktů lipidové peroxidace v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of hydroxy fatty acids as secondary products of lipid peroxidation in human cancer cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Ursula Ferretti
Student: Bc. Nikola Damjanov (obor Biofyzika)

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com