Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

OBECNÉ POKYNY K BAKALÁŘSKÝM A DIPLOMOVÝM PRACÍM

naleznete zde.

 

Informace k formálním náležitostem bakalářské/diplomové práce:

soubor: BP_DP_format.doc

 

Obecné pokyny ke psaní bakalářské/diplomové práce:

soubory: BP_DP-seminar-brozura.doc, Psani_odbor_textu.doc

 

Formuláře posudků vedoucího práce a oponenta:

viz http://biofyzika.upol.cz/cs/vyuka-studijni-materialy

 

Termín odevzdání bakalářských prací:  6. května 2022

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia:  27. května 2022

Termín obhajob bakalářských prací:  27. května 2022

 

Termín odevzdání diplomových prací:  29. dubna 2022

Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia:  13. května 2022

Termín obhajob diplomových prací:  20. května 2022

 

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com