Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

OBECNÉ POKYNY K BAKALÁŘSKÝM A DIPLOMOVÝM PRACÍM

naleznete zde.

 

Informace k formálním náležitostem bakalářské/diplomové práce:

soubor: BP_DP_format.doc

 

Obecné pokyny ke psaní bakalářské/diplomové práce:

soubory: BP_DP-seminar-brozura.doc, Psani_odbor_textu.doc

 

Formuláře posudků vedoucího práce a oponenta:

viz http://biofyzika.upol.cz/cs/vyuka-studijni-materialy

 

Termín odevzdání bakalářských prací:  7. května 2021, 13. srpna 2021

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia:  27. května 2021, 3. září 2021

Termín obhajob bakalářských prací:  28. května 2021, 3. září 2021

 

Termín odevzdání diplomových prací:  30. dubna 2021, 12. srpna 2021

Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia:  21. května 2021, 2. září 2021

Termín obhajob diplomových prací:  21. května 2021,  2. září 2021

 

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com