Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Studijní plány

Pokud potřebujete poradit se svým individuálním studijním plánem (t.j. vhodně vybrat volitelné předměty), obraťte se na studijní/kreditní poradce/organizátory daného zaměření uvedené níže.

Biofyzika
- bakalářské (Biofyzika, specializace Obecná biofyzika) a navazující magisterské studium: Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
- doktorské studium: Doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Molekulární biofyzika
- bakalářské (Biofyzika - specializace Molekulární biofyzika) a navazující magisterské studium: Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Seznam předmětů v jednotlivých studijních oborech lze nalézt v univerzitní studijní agendě STAG (přes Portál Univerzity Palackého).
Níže jsou uvedené odkazy na výpisy předmětů vygenerované STAGem, pro bakalářské studium (+ nové akreditace pro 1. ročník) platné na školní rok 2019/2020, pro navazující magisterské platn0 na 3koln9 rok 2019/2020 a doktorské studium (+ nové akreditace pro 1. ročník) platné pro školní rok 2019/2020.

Biofyzika
bakalářské studium 1. ročník - specializace Obecná biofyzika | bakalářské studium 1. ročník - specializace Molekulární biofyzika | bakalářské studium 2. a 3. ročník | navazující magisterské studium | doktorské studium 1. ročník | doktorské studium 2. a výšší ročník

Molekulární biofyzika
bakalářské studium 2. a 3. ročník | navazující magisterské studium


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com