Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Studijní plány

Pokud potřebujete poradit se svým individuálním studijním plánem (to je vhodně vybrat volitelné předměty), obraťte se na studijní/kreditní poradce/organizátory daného zaměření uvedené níže.

Biofyzika
- bakalářské (Biofyzika, specializace Obecná biofyzika) a navazující magisterské studium: Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
- doktorské studium: Doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Molekulární biofyzika
- bakalářské (Biofyzika - specializace Molekulární biofyzika) a navazující magisterské studium: Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Seznam předmětů v jednotlivých studijních oborech lze nalézt v univerzitní studijní agendě STAG (přes Portál Univerzity Palackého).
Níže jsou uvedené odkazy na výpisy předmětů vygenerované STAGem, pro bakalářské studium (nová akreditace) platné na školní rok 2019/2020 a pro navazující magisterské a doktorské studium platné pro školní rok 2018/2019 (bude aktualizováno později).

Biofyzika
bakalářské studium - specializace Obecná biofyzika | bakalářské studium - specializace Molekulární biofyzika | navazující magisterské studium | doktorské studium

Molekulární biofyzika
navazující magisterské studium


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com