Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Studijní materiály

Předmět: KBF/BFB(BIF) Biofyzika

01 – Vznik a vývoj života

02 – Termodynamika a synergetika

03 – Systémová biologie

04 – Luminiscence živých systémů

05 – Mikrosvět živých systémů očíma mikroskopie

06 – Rostliny a světlo

07 – Robot zahradníkem

08 – Molekulární biofyzika versus farmakologie

09 – Šíření elektrických signálů v živých systémech

10 – Mechanismus tvorby a ovládání zvuku u savců a ptáků

11 – Fraktály v biologii

12 – Biopole

13 – Kvantová biologie

 

Předmět: KBF/MRSA Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

01 – Světelná mikroskopie – základní pojmy

02 – Světelná mikroskopie – zobrazení konstrukce

03 – Světelná mikroskopie – metody

04 – Světelná mikroskopie – metody

05 – TEM – zobrazení konstrukce

06 – TEM – zobrazení konstrukce

07 – SEM – konstrukce – příprava vzorku

08 SEM příprava a analýza vzorku

09 AFM příprava a analýza vzorku

10 – RTG – teorie struktury a grupy symetrie

11 – RTG – teorie struktury a grupy symetrie

12 – RTG – teorie struktury a difrakce

 

Předmět: KBF/FOSY Fotosyntéza a stres

0 - Motivace a sylabus

1 - Úvod do fotosyntézy

2 - Světlo - hnací síla fotosyntézy

3 - Fotosyntetické pigmenty

4 - Přenos energie ve fotosyntéze

5 - Stavba fotosyntetického aparátu

6 - Přenos elektronů a protonů

7 - Fluorescence chlorofylu in vivo

 

Předmět: KBF/PMISP Praktikum z mikroskopie a spektroskopie

Harmonogram praktik

Akustická měření - frekvenční spektrum lidského hlasu

Analýza debyegramu

Fluorescenční mikroskopie a fázový kontrast

Jednopaprsková spektrofotometrie

Fluorimetrické stanovení koncentrace proteinů

Fluorescenční spektroskopie

Světelná mikroskopie

Dvoupaprsková spektrofotometrie

 

Předmět: KBF/PEMFR Praktikum experimentálních metod fyziologie rostlin

Izolace CHLPS

Obsah CHL

Pohyb CHLPS

Chlorofylová fluorescence

Vodní potenciál

Měření světla

Gazometrie 1,2

Měření vývoje kyslíku

Poškození buněčných membrán

 

Předmět: KBF/OSP1 Optické spektroskopie 1

Sylabus

Optické spektroskopie 1 – 1

Optické spektroskopie 1 – 2

Optické spektroskopie 1 – 3

Optické spektroskopie 1 – 4

Optické spektroskopie 1 – 5

Optické spektroskopie 1 – 6

Optické spektroskopie 1 – 7

Optické spektroskopie 1 – 8

Optické spektroskopie 1 – 9

Optické spektroskopie 1 – 10

Optické spektroskopie 1 – 11

Optické spektroskopie 1 – 12

Optické spektroskopie 1 - 13

Optické spektroskopie 1 - 14

Optické spektroskopie 1 - 15

Optické spektroskopie 1 - 16

Optické spektroskopie 1 - 17

Optické spektroskopie 1 - 18

Otázky k testům z OSP1

Výsledky testů

 

Předmět: KBF/PEXM2 Praktikum z experimentálních metod biofyziky II

Zkoumání vazebných interakcí biomolekul metodami fluorescenční spektroskopie

 

Předmět: KBF/PZLM Praktikum ze základních laboratorních metod

Laboratorní řád, BOZP, PP

Chemikálie a chemické nádobí

Chemické názvosloví a výpočty

Vážení, pipetování, centrifugace

Příprava roztoků, absorpční spektrofotometrie

Konduktometrie a měření pH

Izolace genomové DNA

Elektroforéza DNA

Izolace proteinů, stanovení množství proteinů metodou dle Bradfordové

SDS-PAGE

Turbidimetrie a Nefelometrie

 

Předmět: KBF/BIOKY Biokybernetika

Biokybernetika - systém

Biokybernetika - regulace

Biokybernetika - modelování

Biokybernetika - oscilace

Biokybernetika - MCA

Biokybernetika - teorie informace

 

Předmět: LRR/FRP a LRR/FZRSB Fyziologie rostlin

Fotosyntéza - světlené reakce (Lazár), verze 2 (Strnad), verze 3 (Strnad)

Fotosyntéza - uhlíkové reakce (Lazár), verze 2 (Strnad), verze 3 (Strnad)

 

Předmět: KBF/PGSEF Experimental methods of photosynthesis

Chlorophyll fluorescence for photosynthesis research

 

Státní závěrečné zkoušky

Bakalářský studijní obor Biofyzika

Okruhy otázek SZZ

 

Navazující magisterský studijní obor Biofyzika

Okruhy otázek SZZBakalářský studijní obor Molekulární biofyzika

Okruhy otázek SZZ

 

Navazující magisterský studijní obor Molekulární biofyzika

Okruhy otázek SZZ

 

Formuláře posudků BP/DP

Posudek oponenta

Posudek vedoucího

 

Ukázková videa

Demonstrační video provedení elektroforézy v polyakrylamidovém gelu naleznete zde.

Demonstrační video provedení elektroforézy v agarózovém gelu naleznete zde.


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com