Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Přijímací řízení

Bližší informace (termíny, postup, …) o přijímacích řízeních na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci lze získat na webové stránce Přírodovědecké fakulty na adrese přijímací řízení. Požadavky k přijímací zkoušce jsou uvedené níže.

 

Bakalářské studium oboru Biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Přijímací zkoušky jsou prominuty uchazečům, kteří měli na střední škole průměr klasifikace z fyziky a z matematiky menší nebo roven 2,00 (zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2018 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení), přičemž je nutné, aby měl uchazeč tyto předměty alespoň ve třech ročnících. Dále jsou přijímací zkoušky prominuty úspěšným řešitelům krajského kola matematické, fyzikální nebo chemické olympiády. Bližší informace naleznete zde.

 

Bakalářské studium oboru Molekulární biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: fyzika, matematika, chemie (uchazeč volí 2 ze 3) v rozsahu učiva gymnázia. Přijímací zkoušky jsou prominuty uchazečům, kteří měli na střední škole průměr klasifikace z každého ze zvolených předmětů přijímací zkoušky menší nebo roven 2,00 (zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2018 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení), přičemž je nutné, aby měl uchazeč tyto předměty alespoň ve třech ročnících. Dále jsou přijímací zkoušky prominuty úspěšným řešitelům krajského kola matematické, fyzikální nebo chemické olympiády. Bližší informace naleznete zde.

 

Navazující magisterské studium oboru Biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Biofyzika. Přijímací zkoušky jsou prominuty uchazečům, kteří absolvovali bakalářský obor Biofyzika nebo Molekulární biofyzika. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Studenti, kteří výše uvedené obory absolvovali na Přírodovědecké fakultě UP, žádost nezasílají.

 

Navazující magisterské studium oboru Molekulární biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Molekulární biofyzika. Přijímací zkoušky jsou prominuty uchazečům, kteří absolvovali bakalářský obor Molekulární biofyzika nebo Biofyzika. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Studenti, kteří výše uvedené obory absolvovali na Přírodovědecké fakultě UP, žádost nezasílají.
 

Doktorské studium oboru Biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: pohovor na téma vybrané doktorské disertační práce (ověření znalostí daného tématu a postupů při jeho řešení) a ověření znalostí z angličtiny formou překladu vybraného anglického textu do češtiny.


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com