Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Přijímací řízení

Bližší informace (termíny, postup, …) o přijímacích řízeních na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci lze získat na webové stránce Přírodovědecké fakulty na adrese přijímací řízení. Požadavky k přijímací zkoušce jsou uvedené níže.

 

Bakalářské studium programu Biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: studenti vykonají příjímací zkoušku ze dvou ze tří možných předmětů: matematika, fyzika a biologie. Studenti mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud odmaturovali ze dvou výše zvolených předmětů s průměrem menším, nebo rovným 2.00, nebo pokud byli úspěšnými řešiteli krajského kola fyzikální, biologické, nebo chemické olympiády.

 

Navazující magisterské studium programu Biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Biofyzika. Přijímací zkoušky jsou prominuty uchazečům, kteří absolvovali bakalářský obor Biofyzika nebo Molekulární biofyzika. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Studenti, kteří výše uvedené obory absolvovali na Přírodovědecké fakultě UP, žádost nezasílají.

 

Navazující magisterské studium programu Molekulární biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Molekulární biofyzika. Přijímací zkoušky jsou prominuty uchazečům, kteří absolvovali bakalářský obor Molekulární biofyzika nebo Biofyzika. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Studenti, kteří výše uvedené obory absolvovali na Přírodovědecké fakultě UP, žádost nezasílají.
 

Postgraduální doktorské studium programu Biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: pro studium doktorského oboru biofyzika je doporučené absolvování navazujícího magisterského studia přírodovědného, matematicko-fyzikálního, nebo lékařského směru univerzity nebo vysoké školy. Student je doporučený ke studiu přijímací komisi na základě přijímacího pohovoru, ve kterém student demonstruje znalosti související s tématem disertační práce a postupů a metod pro jeho řešení. Přijímací komisi tvoří garant oboru (doc. Lazár), budoucí školitel doktoranda a minimálně 2 další členové Katedry biofyziky, kteří mají právo školit doktorandy. Je provedena také orientační zkouška znalosti anglického jazyka formou čtení odborného anglického textu a jeho překladu do češtiny. O přijetí rozhoduje děkan na základě doporučení komise.

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com