Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Přijímací řízení

Bližší informace (termíny, postup, …) o přijímacích řízeních na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci lze získat na webové stránce Přírodovědecké fakulty na adrese přijímací řízení. Požadavky k přijímací zkoušce jsou uvedené níže.

Bakalářské studium oboru Biofyzika
Požadavky přijímací zkoušky: fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia.
Přijímací zkoušky jsou prominuty uchazečům, kteří byli u vyšší úrovně státní maturitní zkoušky hodnoceni výborně z matematiky a dále z jednoho z předmětů fyzika, chemie, biologie. Dále jsou přijímací zkoušky prominuty účastníkům celostátního kola olympiády. V případě, že počet uchazečů nepřekročí kapacitní možnosti oboru, mohou být přijímací zkoušky prominuty i dalším uchazečům. Bližší informace naleznete zde.

Bakalářské studium oboru Molekulární biofyzika
Požadavky přijímací zkoušky: fyzika, matematika, chemie (uchazeč volí 2 ze 3) v rozsahu učiva gymnázia.
Přijímací zkoušky jsou prominuty uchazečům, kteří byli u vyšší úrovně státní maturitní zkoušky hodnoceni výborně z matematiky a dále z jednoho z předmětů fyzika, chemie, biologie. Dále jsou přijímací zkoušky prominuty účastníkům celostátního kola olympiády. V případě, že počet uchazečů nepřekročí kapacitní možnosti oboru, mohou být přijímací zkoušky prominuty i dalším uchazečům. Bližší informace naleznete zde.

Navazující magisterské studium oboru Biofyzika
Požadavky přijímací zkoušky: v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Biofyzika.
O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně.

Navazující magisterské studium oboru Molekulární biofyzika
Požadavky přijímací zkoušky: v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Molekulární biofyzika.
O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně.

Doktorské studium oboru Biofyzika
Požadavky přijímací zkoušky: pohovor na téma vybrané doktorské disertační práce (ověření znalostí daného tématu a postupů při jeho řešení) a ověření znalostí z angličtiny formou překladu vybraného anglického textu do češtiny.


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com