Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Obecné informace

Co je to biofyzika? Biofyzika je interdisciplinární obor na rozhraní fyziky, chemie a biologie. Studenti se učí porozumět základům moderních fyzikálních technik a aplikovat je ke studiu biologických systémů (od úrovně organismů až po úroveň biologických molekul). Absolventi mají praktické uplatnění v široké škále oborů, např. zdravotnictví, kriminalistice, farmacii, ekologii, zemědělství či potravinářství. Zároveň se mohou zapojit do základního i aplikovaného výzkumu fyzikálního, chemického, biologického či medicínského zaměření u nás i v zahraničí.

KBF garantuje výuku a následné zvyšování kvalifikace v studijním programu Biofyzika, oblasti vzdělávání Fyzika, a to: tříleté bakalářské studium (titul Bc.), dvouleté navazující magisterské studium (titul Mgr.), rigorózní řízení (obvykle dvouleté; titul RNDr.), čtyřleté doktorské studium (titul Ph.D.), habilitační řízení (titul Doc.) a řízení ke jmenování profesorem (titul Prof.).

Obecné informace o studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci lze získat na webové stránce Přírodovědecké fakulty v části studium.

Informace k jazykovému vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci lze ziskat na stránkách Kabinetu cizích jazyků.

Harmonogram SZZ Katedry biofyziky pro šk. rok 2020/2021 naleznete zde.

 

Aktuality

  • 14.7.2021Studentská vědecká soutěž O cenu děkana přírodovědecké fakulty
  • 11.2.2021Cena rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci
  • 6.2.2021Návrat na KBF
  • 4.12.2020Od studentů pro studenty
Zobrazit všechny aktuality

Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com