Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Navazující magisterský studijní program

Studijní program Biofyzika hraničí mezi fyzikou, chemií a biologií, který díky své multidisciplinaritě poskytuje komplexní pohled na procesy probíhající v živých systémech. Studenti získají poznatky o fyzikální podstatě biologických jevů a procesů a o fyzikálních i chemických experimentálních i teoretických metodách využívaných v přírodních vědách a v medicíně. Navazující magisterské studium programu Biofyzika prohlubuje poznatky získané studiem bakalářského programu Biofyzika, zejména v oblasti kvantové teorie, rezonanční spektroskopie, molekulární biofyziky a biochemie. Výběrem povinně volitelných předmětů jsou studenti profilováni v biofyzice rostlin nebo v lékařské biofyzice. Absolvováním magisterského studia bude student rozumět podstatě důležitých procesů probíhajících v živých organismech a bude mít znalosti principů fyzikálně-chemických metod, které se používají v jejich studiu. Tyto znalosti předurčují absolventa k práci v interdisciplinárních pracovních týmech, ve kterých bude ideálním prostředníkem v komunikaci mezi přírodovědci a techniky, kteří se starají o chod sofistikovaných fyzikálně-chemických přístrojů. Absolvent najde uplatnění v širokém spektru fyzikálních, chemických, biologických a medicínských pracovišť. Studenti mají možnost vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul RNDr. Zájemci o působení ve vědě a výzkumu mohou také pokračovat v postgraduálním doktorském studiu programu Biofyzika.

Detailní studijní plán naleznete zde.

Studijním poradcem navazujícího magisterského studia programu Biofyzika je Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com