Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Bakalářský studijní program

Studijní program Biofyzika je hraničním oborem mezi fyzikou a biologií. Díky své multidisciplinaritě umožňuje komplexní přístup ke studiu živých systémů, od molekulární úrovně až po úroveň celých organismů. Program má dvě specializace – Obecná biofyzika a Molekulární biofyzika. Absolvent specializace Obecná biofyzika bude rozumět podstatě základních procesů probíhajících v živých organismech a bude mít znalosti principů fyzikálně-chemických metod, které se používají k jejich studiu. Absolvent specializace Molekulární biofyzika získá znalosti z vyšší fyziky a matematiky rozšířené o základy chemie a biologie, dále pak znalosti z oblasti experimentálních a výpočetních metod, které umožňují studium procesů probíhajících v živých systémech na úrovni molekul.

Absolvent programu Biofyzika je tedy vzděláním fyzik se znalostmi vyšší fyziky a matematiky a s rozšířeným vzděláním v biologii a chemii. Ovládá experimentální metody umožňující komplexní studium procesů probíhajících v živých systémech. V rámci specializace Obecná biofyzika je absolvent zaměřen na principy a využití experimentálních metod při studiu procesů na úrovni celých organismů, v rámci specializace Molekulární biofyzika pak na metody využívané při studiu procesů na úrovni molekul.

Díky multidisciplinaritě programu může jeho absolvent nalézt uplatnění ve fyzikálních, biologických, chemických, medicínských a farmaceutických zařízeních či ochraně životního prostředí. Absolvent může také pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Detailní studijní plány obou specializací naleznete zde.

Studijním poradcem obou specializací je Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com