Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Bakalářský studijní program

Biofyzika 

Studijní program Biofyzika je hraničním oborem mezi fyzikou a biologií. Díky své multidisciplinaritě umožňuje komplexní přístup ke studiu živých systémů, od molekulární úrovně až po úroveň celých organismů. Program má dvě specializace – Obecná biofyzika a Molekulární biofyzika. Absolvent specializace Obecná biofyzika bude rozumět podstatě základních procesů probíhajících v živých organismech a bude mít znalosti principů fyzikálně-chemických metod, které se používají k jejich studiu. Absolvent specializace Molekulární biofyzika získá znalosti z vyšší fyziky a matematiky rozšířené o základy chemie a biologie, dále pak znalosti z oblasti experimentálních a výpočetních metod, které umožňují studium procesů probíhajících v živých systémech na úrovni molekul.

Absolvent programu Biofyzika je tedy vzděláním fyzik se znalostmi vyšší fyziky a matematiky a s rozšířeným vzděláním v biologii a chemii. Ovládá experimentální metody umožňující komplexní studium procesů probíhajících v živých systémech. V rámci specializace Obecná biofyzika je absolvent zaměřen na principy a využití experimentálních metod při studiu procesů na úrovni celých organismů, v rámci specializace Molekulární biofyzika pak na metody využívané při studiu procesů na úrovni molekul.

Díky multidisciplinaritě programu může jeho absolvent nalézt uplatnění ve fyzikálních, biologických, chemických, medicínských a farmaceutických zařízeních či ochraně životního prostředí. Absolvent může také pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Detailní studijní plány obou specializací naleznete zde.

Studijním poradcem specializace Obecná biofyzika je Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Studijním poradcem specializace Molekulární biofyzika je Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com