Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Bakalářské studijní obory

Biofyzika 

Studijní obor Biofyzika je hraničním oborem mezi fyzikou a biologií, který díky své multidisciplinaritě poskytuje komplexní pohled na procesy probíhající v živých systémech. Hlavními cíli bakalářského studia je vést studenty k porozumění podstatě základních jevů a procesů, které se odehrávají v živé přírodě, a seznámit je s principy experimentálních metod, které se při tom využívají. Studium je postaveno na dobrých znalostech matematiky, obecné a přístrojové fyziky. Studium je založeno na absolvování základního kurzu vysokoškolské matematiky a fyziky, přístrojové fyziky a experimentálních metod biofyziky. Výběrem povinně volitelných předmětů jsou studenti profilováni v biofyzice rostlin nebo v lékařské biofyzice. Studijní plán poskytuje široký všeobecný základ pro navazující magisterské studium. Absolvent bakalářského studia oboru Biofyzika je vzděláním fyzik s nezbytnými znalostmi vyšší matematiky a s rozšířeným vzděláním v biologii. Nalezne uplatnění ve fyzikálních, biologických a medicínských institucích, kde může využívat a zavádět fyzikální metody. Absolvent může také pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Detailní studijní plán platný od akademického roku 2017/2018 je zde.

Studijním poradcem bakalářského studia oboru Biofyzika je Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

 

Molekulární biofyzika 

Studijní obor Molekulární biofyzika je hraničním oborem mezi strukturní a molekulární biologií na jedné straně a fyzikou na straně druhé. Studium živých systémů vyžaduje komplexní přístup, proto se studenti v průběhu bakalářského studia seznámí jak se základy vysokoškolské matematiky a fyziky, tak také chemie a biologie. Studenti se naučí používat základní metody studia živých organismů, což jim – společně se získanými poznatky -  umožní porozumět molekulární podstatě dějů v živé přírodě. Absolvent bakalářského studia Molekulární biofyziky je vzděláním fyzik s nezbytnými znalostmi matematiky a s rozšířeným vzděláním v chemii a v biologii. Studenti se profilují buď experimentálně nebo teoreticky, podle zvolených metod studia molekul. Absolvent bakalářského studia nalezne uplatnění v biologických, chemických, medicínských a farmaceutických zařízeních či v ekologii nebo kriminalistice, může ale také pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Detailní studijní plán platný od akademického roku 2017/2018 je zde.

Studijním poradcem bakalářského studia oboru Molekulární biofyzika je Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com