Úvodní stránkaAktualityO katedřeZaměstnanciVybavení a službyFotogalerieKontakty

Stránka zaměstnance:  Dušan Lazár - profesor

 

 

Pedagogické a vědecké funkce:

Člen stálých komisí pro státní zkoušku bakalářského studijního oboru Biofyzika a navazujícího magisterského studijního oboru Biofyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Garant a předseda Oborové komise doktorského studijního oboru Biofyzika, předseda Rady doktorského studijního programu Fyzika a garant a předseda doktorského studijního programu Biofyzika (podle institucionání akreditace) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Přidružený editor časopisu Photosynthetica (viz http://ps.ueb.cas.cz).

 

Výuka v předmětech:

Seminář modelování fyzikálních procesů (KBF/SMFP)

Praktikum fluorescence chlorofylu (KBF/PFCHL)

Diplomový seminář 2, 3 (KBF/DIPB2,3)

Modelování ve fotosyntéze (KBF/MFOT)

Biokybernetika (KBF/BIOKY)

Bioelektrické jevy (KBF/BIELJ)

Biologické experimenty in silico (KBF/BEIS)

Pokročilé praktikum z experimentálních metod fotosyntézy (KBF/PPMEF, některé části)

Praktikum z experimentální metody biofyziky 2 (KBF/PEXM2, některé části)

Modelování fotosyntetických procesů (KBF/PGSMP)

Fotosyntéza (KBF/PGSFS, některé části)

Experimentální metody biofyziky (KBF/PGSEB, některé části)

Fluorescenční metody ve fotosyntéze (KBF/PGSFM, některé části)

Experimentální metody fotosyntézy (KBF/PGSEF, některé časti)

 

Vědecké zaměření:

Indukce fluorescence chlorofylu, matematické modelování fotosyntetických procesů.

 

Publikace:

viz odborný životopis (pdf) včetně kompletního seznamu publikací

viz také můj profil na GoogleScholar, ResearchGate, ORCID, RESEARCHERID, Scopus a SciProfiles

 


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com