Úvodní stránkaAktualityO katedřeZaměstnanciVybavení a službyFotogalerieKontakty

O katedře

V roce 1978 byl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci otevřen pětiletý studijní obor Biofyzika a chemická fyzika (BCHF), první svého druhu v republice. O zavedení oboru se zasloužil tehdejší vedoucí Katedry fyziky a didaktiky fyziky Prof. RNDr. Ivan Cabák, CSc. Do té doby katedra garantovala pouze výuku studentů učitelství, kombinace matematika-fyzika. V roce 1989 byla katedra přejmenována na Katedru experimentální fyziky (KEF) a v rámci katedry vzniklo samostatné oddělení biofyziky. Vedoucím oddělení se stal Prof. RNDr. Jan Nauš, CSc., který na katedře pracoval od roku 1980. Od roku 1991 je možné studovat biofyziku i v rámci doktorského studia (obor Biofyzika). V roce 2003 bylo magisterské studium biofyziky rozděleno na bakalářské a navazující magisterské pod jednotným názvem Biofyzika. O pět let později byl pod garancí oddělení biofyziky KEF otevřen další obor Molekulární biofyzika jak v bakalářském tak v magisterském studijním programu. V roce 2011 se oddělení biofyziky oddělilo od KEF a vytvořilo samostatnou Katedru biofyziky (KBF). Vedoucím katedry se stal absolvent olomoucké biofyziky, Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Doposud úspěšně absolvovalo magisterské studium biofyziky přes 200 studentů, 69 studentů dokončilo doktorské studium. Pět našich studentů absolvovalo doktorské studium na univerzitě v Oregonu (USA). Studenti doktorského studia byli třikrát oceněni Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a také řadou cen na úrovni fakulty i univerzity. Kromě studia na všech úrovních kvalifikace (Bc., Mgr., RNDr., Ph.D.) je na Katedře biofyziky akreditováno i habilitační řízení (Doc.) a řízení ke jmenování profesorem (Prof.) v oboru Biofyzika.

Vědecký výzkum je již od počátku existence oboru zaměřen na biofyziku rostlin a fotosyntézu a na lékařskou biofyziku. První vědecké práce v rámci lékařské biofyziky se zabývaly studiem superslabého záření tkání, fotopulsní statistiky vidění a kapalných krystalů; v současné době je nejvýznamnějším zaměřením lékařské biofyziky výzkum hlasivek a generace lidského hlasu. V rostlinné biofyzice se zaměřujeme zejména na stresy rostlin, fotosyntézu a fluorescenci chlorofylu. V posledních letech se díky novým pracovníkům rozvíjí na velmi dobré úrovni také výzkum biofyzikálních jevů na molekulární úrovni. Jsou zkoumány interakce nukleových kyselin a látek s protinádorovým účinkem a vlastnosti biologicky významných proteinových komplexů. Výzkum je podporován řadou národních i mezinárodních grantů (MŠMT, GA ČR a GA AV, IGA, COST aj.). Spolupracujeme s mnoha domácími i zahraničními výzkumnými pracovišti, postupně se rozvíjí i spolupráce v aplikovaném výzkumu.

Provozní řád Katedry biofyziky a Provozní řád Oddělení biofyziky CRH

Zásady práce v chemické laboratoři

Seznam chemikálií a jejich umístění

Seznam knih, bakalářských a diplomových prací v knihovně KBF


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com