Úvodní stránkaAktualityO katedřeZaměstnanciVybavení a službyFotogalerieKontakty

Aktuality

2. říjen 2019

Ocenění posteru


Studentka doktorského studia Mgr. Zuzana Kučerová získala na konferenci Plant Biology CS 2019 ocenění za svůj poster "Unique activity of cytokinin arabinosides".

GRATULUJEME!


Počínaje lednem 2019 jsme se díky Grantové agentuře České republiky mohli začít plně věnovat výzkumu bimetalických a trimetalických nanostruktur, a to zkoumání nejen jejich syntéz a vlastností, ale ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze též jejich biologickým vlastnostem. V tomto výzkumu jsou aktivně zapojeni dva doktorandi, čtyři diplomanti, jedna bakalářka a několik výzkumných pracovníků z Katedry experimentální fyziky.

V druhé půlce srpna se konala spektroskopická konference ECSBM (European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules) v Dublinu, Irsku, kde jsme měli zastoupení: doktorandka prezentovala část našich výsledků v rámci plakátové sekce.

Tento rok je též ve znamení hostujícího editorství v mezinárodním časopise Nanomaterials (MDPI, Švýcarsko), který je v první čtvrtině časopisů s tématikou nanomateriálů:

https://www.mdpi.com/journal/nanomaterials/special_issues/metal_semiconductive_nano


Autor: Doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.Zobrazit celou aktualitu
1. červenec 2019

Senescence na G4G


Začátkem června jsme se zúčastnili pátého ročníku olomoucké konference Green for Good (G4G), jejímž nosným tématem jsou významné globální výzvy související se zajištěním dostatečného množství potravin pro stále se rozrůstající lidskou populaci. Senescence, jejímž studiem se dlouhodobě zabýváme, je jedním z dějů, které negativně ovlivňují produkci některých hospodářsky významných plodin. Z tohoto důvodu se ve spolupráci s Oddělením chemické biologie a genetiky Centra regionu Haná zabýváme testováním biologického účinku nově připravených látek na bázi cytokininů, cytokininových arabinosidů. Z dosavadních výsledků vyplývá, že tyto látky mají v porovnání s klasickými cytokininy silnější jak antisenescenční, tak i ochranný účinek proti nejrůznějším stresům a zároveň postrádají výše zmíněné negativní vlastnosti, jsou tedy výbornými kandidáty pro využití v zemědělství.


Autor: Mgr. Zuzana Kučerová, Mgr. Marek Rác, Ph.D.Zobrazit celou aktualitu

Začátkem dubna se konala konference Regulatory Oxylipins v belgickém Ghentu. V pozvané přednášce jsem shrnul naše výsledky, které jsme získali za posledních pět let.


Autor: Doc., Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.Zobrazit celou aktualitu
29. květen 2019

2. místo SOČ


Studentka Gymnázia Šternberk, Karolína Letochová, získala pod vedením prof. Ilíka druhé místo v krajském kole SOČ obor 04. Biologie za svou práci s názvem "Detekce bikarbonátového efektu ve fotosystému II pomocí termoluminiscence chlorofylu".

GRATULUJEME!


Ptali jsme se RNDr. Jana Švece, Ph.D. et Ph.D čím se aktuálně zabývá:

16. dubna jsme oslavili Světový den hlasu - k této příležitosti jsem měl v Českém rozhlase povídání, které si lze poslechnout ze záznamu na https://olomouc.rozhlas.cz/jan-svec-kdyz-clovek-chrapti-tak-je-priznak-ze-je-neco-v-neporadku-7902846

Hned další týden nás v naší laboratoři pro výzkum hlasu navštívila zpěvačka a hlasová pedagožka Lisa Popeil z USA, se kterou jsme studovali co dělají její hlasivky, když zpívá různými hlasovými styly. Lisa Popeil má svoji vlastní školu zpěvu (viz https://www.popeil.com/) a je schopna vytvořit různé typy hlasů (např. muzikálový styl nebo operní styl) na identických tónech. Přitom doposud není zcela objasněno, jakým způsobem se to přesně na hlasivkách dá docílit. Použili jsme vysokofrekvenční kameru, abychom co zachytili i ty nejpodrobnější detaily kmitů hlasivek a náš doktorand Hugo Lehoux bude nyní záznamy analyzovat. Kromě toho jsme se dozvěděli, jaké to bylo, když spolupracovala s legendárním hudebníkem Frankem Zappou.

Dne 14 května proběhla veřejná habilitační přednáška na téma "Jak vzniká lidský hlas?".


Autor: RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D.Zobrazit celou aktualitu

Děkujeme našim studentům za příkladnou reprezentaci ve Studentské vědecké soutěži o cenu děkana přírodovědecké fakulty a zárověn jim blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Jana Jakšová získala se svou prací Chemical sensing in Venus flytrap pod vedením doc. Andreje Pavloviče, Ph.D. první místo v doktorské kategorii v sekci Biologie a ekologie.

Mgr. Ursula Ferretti získala se svou prací CHemical quenching of singlet oxygen by plastoquinols and their oxidation products in Arabidopsis pod vedením doc. RNDr. Pavla Pospíšila, Ph.D. druhé místo v doktorské kategorii Fyzika.

Bc Anastasiia Balukova získala se svou prací Triplet Excited Carbonyls and Singlet Oxygen Formation During Oxidative Radical Reaction in Skin pod vedením M.Sc Ankushe Prasada, Ph.D. třetí místo v magisterské kategorii v sekci Biologie a ekologie, a zárověn třetí místo v posterové sekci.

 

Všem výhercům ještě jednou gratulujeme!


21. únor 2019

Cena rektora UP


1. místo v soutěži "Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů” získala studentka Bc. Anastasiia Balukova...

 


13. srpen 2018

Biofyzici na Floře Olomouc


Biofyzici z Centra regionu Haná společně s kolegy z oddělění molekulární biologie představí svůj výzkum a kuriozity z rostlinné říše ve formě přednášek a experimentů na Floře Olomouc. Najdete nás v pavilonu H.


Naši vědci vyvinuli přístroj pro měření odolnosti rostlin vůči vyšším teplotám. Tento objev nabývá na významu především v kontextu klimatických změn a s častějším výskytem teplotním extrémů. Zařízení současně stanovuje termostabilitu buněk i fotosyntetického aparátu. Nově vyvinutá metoda najde široké uplatnění nejenom v základním výzkumu, ale také pomůže vybrat zemědělcům vhodnou odrůdu pro nadcházející léta. Originální studie byla publikována v časopisu New Phytologist.


1 2 3 4 5 6 7

Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com