Úvodní stránkaAktualityO katedřeZaměstnanciVybavení a službyFotogalerieKontakty

Aktuality

Tímto vyhlašujeme výběrového řízení na odborné zahraniční stáže studentů doktorského studijního programu Biofyzika/Biophysics. Týká se pouze studentů, kteří studují podle institucionální akreditace, to je studentů, kteří ve stávajícím školním roce jsou v prvním nebo druhém ročníku. Detaily naleznete zde.


Celkem 7 studentských prací pod vedením našich školitelů získalo letos cenu děkana ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana přírodovědecké fakulty.

V oboru Fyzika si ocenění v doktorské kategorii odnáší Mgr. Pavlína Andrýsková pod vedením doc. RNDr. Karolíny Machalové Šiškové, Ph.D. a Hugo Lehoux, MSc. pod vedením doc. RNDr. Jana G. Švece, Ph.D. et Ph.D.

V oboru Biologie a ekologie si ocenění v bakalářské kategorii odnáší Ovsii Alina a Eliška Průdková, obě pod vedením Ankushe Prasada, Ph.D., v magisterské kategorii Bc. Eva Szczyrbová pod vedením Mgr. Alexandry Husičkové, Ph.D. a Bc. Otakar Savara pod vedením doc. RNDr. Martiny Špundové, Ph.D., a v doktorské kategorii Mgr. Hana Crlíková pod vedením prof. RNDr. Jany Kašpárkové, Ph.D.

 

Všem oceněným studentům i školitelům gratulujeme!


5. květen 2020

Adéla ještě nevečeřela


Přinášíme rozhovor s doktorem Pavlovičem o jeho úspěšném junorském projektu GA ČR „Regulace enzymatických aktivit v masožravých rostlinách“ a jeho nadšení pro masožravé rostliny obecně.


Autor: KBF
8. duben 2020

Populárně o masožravkách


Naše doktorandka Mgr. Jana Jakšová publikovala článek o elektrické a jasmonátové signalizaci na stránkách nejstaršího stále vycházejícího českého přírodovědeckého časopisu Živa.


Autor: KBF

Naše laboratoř na KBF dlouhodobě spolupracuje s kolegy z Chemistry Department University of Warwick (UK) na výzkumu biologicky aktivních metalohelikátů mimikujících peptidy. Nedávno byla v prestižním časopise Chemical Science, vydávaném Královskou chemickou společností, uveřejněna studie vzniklá spoluprací týmů z University of Warwick, Biofyzikálního ústavu AVČR a naší laboratoře, která popisuje nové šroubovicové sloučeniny, působící podobným způsobem jako obranné bílkoviny přirozeně syntetizované mnoha bezobratlými, rostlinami a živočichy.


Autor: Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc., Prof. RNDr. Jana Kašpárková, Zobrazit celou aktualitu
30. leden 2020

Cena rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci


Bc Anastasiia Balukova získala v soutěži o Cenu rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci druhé místo v oboru Biologie, za práci na publikaci Reactive oxygen species as a response to wounding: in vivo imaging in Arabidopsis thaliana, pod vedením doktora Prasada.

Gratulujeme!!!


Autor: KBF

Dostal jsem cenu ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) 2019 za smluvní výzkum. Partnerem smluvního výzkumu je Univerzita v Groningenu, v Nizozemí. Předmětem výzkumu bude studium struktury izolovaných pigment-proteinových komplexů izolovaných z tylakoidních membrán různých fotosyntetických organizmů, např. zelených řas, rozsivek a mechů, pomocí transmisní elektronové mikroskopie a obrazové analýzy. Délka trvání smluvního výzkumu byla sjednána na dobu jednoho roku, s celkovým objemem zakázky cca. 960 000,- Kč.


Autor: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.Zobrazit celou aktualitu

Cenu ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) 2019 za excelenci obdrželi 4 laureáti z Katedry biofyziky: Andrej Pavlovič, Jana Jakšová, Aditya Kumar a Roman Kouřil. 


Tímto vyhlašjeme výběrového řízení na odborné zahraniční stáže studentů doktorského studijního programu Biofyzika/Biophysics. Týká se pouze studentů, kteří studují podle institucionální akeditace, to je studnetů, kteří ve stávajícím školním roce jsou v prvním ročníku. Detaily naleznete zde.


Autor: Dušan LazárZobrazit celou aktualitu

Ve čtvrtek 3. 10 2019 jsem přednesla v rámci svého habilitačního řízení na PřF Masarykovy univerzity v Brně přednášku s názvem „Senescence listu jako proces závislý na dostupnosti záření: Analýza endogenních regulujících faktorů“. Kromě obecných informací o významu senescence a jejích základních mechanismech byli posluchači seznámeni s vybranými výsledky našich senescenčních studií. Díky optimálnímu načasování přednášky bylo možné některé záležitosti demonstrovat na senescentních listech z přírody.  


Autor: RNDr. Martina Špundová, Ph.DZobrazit celou aktualitu
1 2 3 4 5 6 7

Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com