Úvodní stránkaAktualityO katedřeZaměstnanciVybavení a službyFotogalerieKontakty

Aktuality detail

9. říjen 2019

Novinky u příležitosti habilitační přednášky dr. Špundové


V současné době se společně se svými kolegy věnuji třem výzkumným tématům. Prvním z nich je mechanismus účinku nových derivátů cytokininů připravených kolegy z Oddělení chemické biologie a genetiky CRH. Druhým tématem je pohyb chloroplastů vyvolaný světlem a jeho změny při senescenci rostlin a pod vlivem anestezie. Třetí téma, jehož řešení započalo v tomto roce v rámci projektu OPVVV „Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje“, se týká tolerance rostlin vůči suchu. V první fázi projektu budou na našem pracovišti porovnávány různé parametry vodního stavu rostlin měřené principiálně odlišnými metodami a posouzena vhodnost jejich použití při fenotypizaci rostlin. Aktuálně se rozjíždí práce na testování vlivu nanočástic stříbra na rostliny.  

Ve čtvrtek 3. 10 2019 jsem přednesla v rámci svého habilitačního řízení na PřF Masarykovy univerzity v Brně přednášku s názvem „Senescence listu jako proces závislý na dostupnosti záření: Analýza endogenních regulujících faktorů“. Kromě obecných informací o významu senescence a jejích základních mechanismech byli posluchači seznámeni s vybranými výsledky našich senescenčních studií. Díky optimálnímu načasování přednášky bylo možné některé záležitosti demonstrovat na senescentních listech z přírody.  

 

 


Autor: RNDr. Martina Špundová, Ph.D

Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com