Úvodní stránkaAktualityO katedřeZaměstnanciVybavení a službyFotogalerieKontakty

Vítejte na stránkách Katedry biofyziky

Biofyzika je interdisciplinární obor na rozhraní fyziky, chemie a biologie. Studenti se učí porozumět základům moderních fyzikálních technik a aplikovat je ve studiu biologických systémů. 

Katedra biofyziky (KBF) je garantem studia biofyziky na všech úrovních vysokoškolského studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Studium probíhá v rámci dvou samostatných zaměření: Obecná biofyzika a Molekulární biofyzika. Absolventi mají praktické uplatnění v široké škále oborů, např. zdravotnictví, kriminalistice, farmacii, ekologii, zemědělství či potravinářství. Zároveň se mohou zapojit do základního i aplikovaného výzkumu fyzikálního, chemického, biologického či medicínského zaměření u nás i v zahraničí.

Výzkumným zaměřením KBF je studium stresů rostlin, tvorby reaktivních forem kyslíku v živých systémech, strukturně-funkčních vlastností nukleových kyselin a proteinů a studium lidského hlasu a funkce hlasivek. KBF spolupracuje jak s domácími, tak se zahraničními pracovišti z Evropy i zámoří.

KBF propaguje biofyziku i mezi středoškoláky v rámci projektu Badatel.

Reklamní prezentaci KBF ve formě videoklipu (avi) můžete shlédnout zde.

Na těchto webových stránkách získáte informace o všech aktivitách KBF. Přejeme Vám příjemné prohlížení a věříme, že se k nám zase vrátíte!

Aktuality

Naší kolegové, Dušan Lazár a Ladislav Nebdal, získali grant z programu Horizon Europe v rámcí výzvy European Innovation Council (EIC) Pathfinder Open. Tato výzva je určena pro projekty typu „high rics, high gain“. V projektu s akronymem DREAM, který se zabývá regulací fotosyntézy, budou naší kolegové spolupracovat s vědci z Francie, Německa a Nizozemí. Více informací o projektu lze získat z článku v UP Žurnálu zde.


6. říjen 2021

FameLab - Talking Science


Mezi deset nejlepších účastníků letošního českého finále soutěže FameLab - Talking Science se probojovala i naše studentka Bc. Nina Kadášová, která se kromě oboru Molekulární biofyzika na přírodovědecké fakultě venuje také oboru Všeobecné lékařství na lékařské fakultě. Pro svou prezentaci si zvolila téma: „Ako zvládať stres podľa rastlín“.

 

Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci!


V letošní Studentské vědecké soutěži O cenu děkana přírodovědecké fakulty bodovali čtyři studenti naší katedry: 

Bc. Zuzana Štanclová získala absolutní vítězství v oboru Fyzika za svou bakalářskou práci Vztahy mezi parametry kmitání hlasivek a intenzitou hlasu: Studie zdravé ženy pomocí vysokorychlostní videolaryngoskopie pod vedením doc. RNDr. Jana Švece, Ph.D. et Ph.D.

Hugo Lehoux MSc získal druhé místo v oboru Fyzika se svou prací Chest versus Head Register Differences in Vocal Fold Oscillations across the Pitch Range of Three Octaves. An exploratory Case Study of a Female Professional Singer pod vedením doc. RNDr. Jana Švece, Ph.D. et Ph.D.

Bc. Bc. Rameez ARSHAD, M.Sc. vyhrál doktorskou kategorii v oboru Biologie a ekologie se svou prací Revealing the architecture of photosynthetic apparatus in the diatom Thalassiosira pseudonana pod vedením RNDr. Romana Kouřila, Ph.D.

Mgr. Jana JAKŠOVÁ získala třetí místo v doktorské kategorii v oboru Biologie a ekologie se svou prací Contrasting effect of prey capture on jasmonate accumulation in two genera of aquatic carnivorous plants (Aldrovanda, Utricularia) pod vedením doc. Mgr. Andreje Pavloviče, Ph.D.

 

Všem oceněným studentům i školitelům gratulujeme!


Studentka Alina Ovsii získala pod vedením doktora Prasada druhé místo v soutěži o cenu rektora za nejlepší studentskou vědeckou práci. Oceněn byl její přínos na publikaci "Reactive Oxygen Species Imaging in U937 Cells".

Gratulujeme!!!


1 2 3 ... 15

Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com