Úvodní stránkaAktualityO katedřeZaměstnanciVybavení a službyFotogalerieKontakty

Vítejte na stránkách Katedry biofyziky

Biofyzika je interdisciplinární obor na rozhraní fyziky, chemie a biologie. Studenti se učí porozumět základům moderních fyzikálních technik a aplikovat je ve studiu biologických systémů. 

Katedra biofyziky (KBF) je garantem studia biofyziky na všech úrovních vysokoškolského studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Studium probíhá v rámci dvou samostatných zaměření: Obecná biofyzika a Molekulární biofyzika. Absolventi mají praktické uplatnění v široké škále oborů, např. zdravotnictví, kriminalistice, farmacii, ekologii, zemědělství či potravinářství. Zároveň se mohou zapojit do základního i aplikovaného výzkumu fyzikálního, chemického, biologického či medicínského zaměření u nás i v zahraničí.

Výzkumným zaměřením KBF je studium stresů rostlin, tvorby reaktivních forem kyslíku v živých systémech, strukturně-funkčních vlastností nukleových kyselin a proteinů a studium lidského hlasu a funkce hlasivek. KBF spolupracuje jak s domácími, tak se zahraničními pracovišti z Evropy i zámoří.

KBF propaguje biofyziku i mezi středoškoláky v rámci projektu Badatel.

Reklamní prezentaci KBF ve formě videoklipu (avi) můžete shlédnout zde.

Na těchto webových stránkách získáte informace o všech aktivitách KBF. Přejeme Vám příjemné prohlížení a věříme, že se k nám zase vrátíte!

Aktuality

11. únor 2021

Cena rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci


Studentka Alina Ovsii získala pod vedením doktora Prasada druhé místo v soutěži o cenu rektora za nejlepší studentskou vědeckou práci. Oceněn byl její přínos na publikaci "Reactive Oxygen Species Imaging in U937 Cells".

Gratulujeme!!!


Autor: KBF
6. únor 2021

Návrat na KBF


Návrat na KBF

--------------------------------------------------------------

Zaměstnanci odd. biofyziky CRH se rozhodli, že přestupovat na nový vysokoškolský ústav CATRIN nebudou a že zůstanou na PřF UP. Všechny výukové povinnosti budou plnit pod Katedrou biofyziky, kam budou v brzké době z odd. biofyziky CRH převedeni. Dnem 5. 2. 2021 je opět umožněno studentům se přihlašovat do 1. ročníku bakalářského studijního programu Biofyzika i do 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijních programů Biofyzika a Molekulární biofyzika.

S pozdravem,

Petr Ilík

vedoucí odd. biofyziky CRH a bývalý vedoucí KBF


Akustická laboratoř firmy Ecological Consulting a.s. sháni pracovnika. Kontakt: Mgr. Lukáš Gabriel, předseda představenstva Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, URL: www.ecological.cz, tel. 585203166


4. prosinec 2020

Od studentů pro studenty


U příležitosti dnešního Dne otevřených dveří  připravila naše studentka Nina Kadášová informativní brožurku pro zájemce o studium. 


1 2 3 ... 15

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com